سرویس ارسال فرند ریکوئست خودکار

 


 

 

  • طبق قوانین جدید اپیک گیمز ۴۸ ساعت بعد از تایید ریکوئست توسط شما امکان گیفت فراهم می شود، پس هرچه سریع تر بعد از دریافت ریکوئست اقدام به قبول کردن فرمایید.

  • بعد از دریافت فرند ریکوئست نسبت به تایید درخواست ها در اکانت خود اقدام کنید، اکانت های مجموعه زینوکس با حروف انگلیسی ZX آغاز می شوند.